1 2 4 5
Hakkmzda

GROUP LAW FIRM, derinlik arzeden akademik çalmalarn “çözüm” ve “sonuç” odakl uygulamacl ile birletirmitir. Büromuz, uluslararas alanda geni bir network ile dünyann tannm hukuk bürolar ile çalmakta ve arlkl olarak Türkçe, ngilizce, Almanca ve Franszca dillerinde hizmet sunmaktadr. Çalmalarmz, yerli ve yabanc irketlere yönelik olarak ticaret hukuku ve irketler hukuku alannda danmanlk ve dava arlkl olarak sürmektedir. GROUP LAW FIRM, özellikle, irketler hukuku, ticari sözlemeler, yabanc yatrmlar ve proje finansman, özelletirmeler, birleme ve devralmalar, rekabet hukuku, fikri mülkiyet, icra ve iflas, sigorta, sermaye piyasalar, bankaclk ve finans, joint venture, enerji ve telekomünikasyon gibi yaayan ekonominin ana alanlarnda uzmanlamtr.

GROUP LAW FIRM, i disiplini ve düzenli i takibinin yannda, hukuki çalmalarnda ticari yaamn gerçeklerine uygun yorum yapmay ve müvekkillerinin ticari menfaatlerini azami derecede korumay amaç edinmitir. Bu nedenle de, müvekkillerimize, i yaamnda katma deer üreten hukuki hizmetler sunmaya odaklanarak müvekkillerimizin ticari faaliyetlerinin sürekli geliimini salamaktayz.

GROUP LAW FIRM hukuk alglayn, çkm uyumazlklarn çözümünden ziyade, uyumazlk çkmas muhtemel konularda önceden tedbir alarak “koruyucu hukukçuluk” hizmeti verme eklinde yürütmektedir. Buna ramen, mahkemeye intikal etmi uyumazlklarda da davasn titizlikle takip etmeyi ve güçlü kadrosu ile hizmet sunmay ilke edinmitir.


GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı