1 2 4 5
Bizden Haberler
Group Law Firm Bursa Atk Su Projesi-II Hukuk Danmanl halesini Kazand

Group Law Firm Bursa Atk Su Projesinin 2. Aamas için teknik yardm ve danmanlk hizmeti ihalesini kazanmtr. Bursa Su ve Kanalizasyon daresi (BUSK) Avrupa Yatrm Bankas’ndan 2010 ylnda 2. Bursa Atk Su Projesi için bir ksm teknik yardm ve danmanlk hizmet sözlemelerinin ödemeleri için kullanlmak üzere kredi ald. Bahsi geçen sözlemenin BUSK’ye proje yönetimi, kanalizasyon ve sel suyu ana boru havzalarnn ikmali için ihale hazrlklar, BUSK’ye ihale ve sözleme süresince teknik yardm, ikmaller için gözetim ve danma hizmeti konularnda yardm içermektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde Group Law Firm nitelikli ve deneyimli personel temininde bulunacak. Proje yönetimine ve gözetim hizmetlerine teknik yardm konusunda varsaylan aylk çalacak kii says 420, tasarm hizmetlerinde ise kii says teslim bazl hesaplanacak.


GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı