1 2 4 5
Bizden Haberler
Group Law Firm Gaziantep Toplu Tama yiletirme Program halesine Giriyor

Group Law Firm, Deloitte ve ARUP ile Gaziantep Toplu Tama Gelitirme Program için ön yeterlilik ald. Avrupa mar ve Kalknma Bankas (EBRD) bu projede Gaziantep ehri ile birlikte çalyor. SPV bu ilemle Gaziantep Belediyesine, Ulam Master Plan ile belediye ulam sisteminin yeniden yaplandrlmas ve gelitirilmesi; belediye toplu tama sistemi model Kamu Hizmeti Sözlemesi hazrlanmas ve otobüs hatlarnn özel sektöre ihale edilmesi; Gaziantep toplu tama sektörünün kurumsal ve yasal düzenlemeleri ile ilgili danmanlk hizmeti sunulmas ve biletleme sistemine tamamen entegre olmay temin eden özel otobüs ve minibüs operatörlerine sürekli güzergâh ihalesi sistemi ile ilgili prensip ve strateji gelitirme için danmanlk hizmeti sunacaktr. Group Law Firm ayrca proje yönetimi, toplu tama kurumsal ve yasal çerçeve ile Türk kamu ihalesi ve mevzuat konularnda danmanlk hizmeti verecektir.

 


GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı