1 2 4 5
Bizden Haberler
Altyap Projesi Hazrlanmas, Yaplandrlmas ve Finansman; Finansal Geliim Kurumlar ve Blgesel Kalknma Ajanslar altay

Asya Geliim Bankas(ADB)’nn sponsorluunu yapt ve Group Law Firmas dahil birçok irket ve idari kurumun destekledii “Altyap Projesi Gelitirmesi, Yaplandrlmas ve Finansman” çaltay 24 Nisan 2012 tarihinde stanbul, Bakrköy’deki Titanic Port Otel’de gerçekletirildi. Organizasyon, Türkiye Bölgesel Altyap Projesi Gelitirilmesi, Yaplandrlmas ve Finansman sektöründeki en son gelimelerden biriydi. Çaltaya seçkin uzmanlar, bölgesel idari yetkililer ve yatrmclar itirak etmitir. Misafirler arasnda Türkiye Kalknma Bakanl, Devlet Hava Meydanlar letmesi Genel Müdürlüü, T.C. Babakanlk Özelletirme daresi ve PPP Platform Türkiye vard. Group Law Firmas Kurucu Orta ve International PPP Platform Türkiye Kurucu Bakan Av. Dr. Ahmet Keli KÖ Projelerinin Uluslar aras Güvenilirlik Standartlar üzerine bir sunum yapmtr. Çaltay, öle yemei, ek sorular ve bir akam resepsiyonu ile sona erdi.


GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı