1 2 4 5
Bizden Haberler
Group Law Hukuk Brosundan zelletirme Sektrnde nemli Bir Baar Daha

Group Law Hukuk Bürosu önemli bir faaliyette daha bulunuyor: Türkiye eker Fabrikalarnn Özelletirilmesi. Büromuz ad geçen özelletirme ihalesine giren sektörde öncü bir firmann proje danmanln yapmtr. Son on ylda kayda deer bir vaziyette gelien müvekkil irket, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluundan biridir. Portföyün özelletirilmesinin deeri ise 922 milyon dolardr. Group Law Hukuk Bürosu ayn irkete bir önceki ilemi olan Irak’taki Ulusal Çimento Sanayisi’nin özelletirilmesinde de hukuki danmanlk hizmeti vermitir. Ayrca Group Law Hukuk Bürosu, Türkiye’nin tarihindeki en büyük özelletirmesine, tahminen 35 milyar dolar gelir getirecek olan Elektrik Üretim A.. (EÜA) nin özelletirilmesi sürecine hukuki danmanlk yapmaktadr. EÜA’n özelletirilmesi ile devletin mülkiyetinde olan termal enerji santrallerinin ve hidroelektrik enerji santrallerinin mülkiyetinin ve iletmesinin Türkiye Elektrik Üretim letim A.. (TEA)’den ve Devlet Su leri’nden alnlmas öngörülüyor. 2004 ylnda EÜA, Türkiye’deki toplam üretim kapasitesinin %59’unu oluturmaktayd ve ayn tarihte ülke çapnda üretilen elektriin %45’i, EÜA ve alt kurulularnca üretilmitir. Aratrmalara göre EÜA, 4.850.920.203 TL deeriyle en karl kamusal kurulu sfatn haizdir.


GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı