1 2 4 5
alma Alanlar
Proje Finansman ve PPP

    Büromuzun önde gelen departmanlarndan biri de proje finansman ekibidir.  Avukatlarmz, proje finansmanndaki önemli unsurlar ve bunlarn fayda-maliyet analizlerini dikkate alarak pratik çözüm anlay ile müvekkillerimizin amaçlarna ulamalarn kolaylatrmaktadr. Büromuz bir Proje üzerinde çalrken kredi alan ve kredi veren taraflar ile beraber çalt için, iin bandan sonuna kadar her aamasnda önemli tecrübelere sahiptir ve ayn zamanda büromuz uluslararas faaliyet gösteren bankaclarn tecrübelerinden de faydalanmaktadr. Büromuz bundan baka, Nakliye, naat, mar ve dier altyap projeleri de dâhil olmak üzere geni ölçüdeki çalmalar ile bu alanda önemli deneyimlere sahiptir. Büromuz finansman, irket yaps, vergilendirme, fikri mülkiyet, gayrimenkul, çevre hukuku ve dier alanlara ilikin uzman ekibi ile konuya geni yorum yaparak basit çözümlere ulatrmaktadr. Group Law Firm Kurucu Orta Y.Doç. Dr. Ahmet T. Keli, ayn zamanda International PPP Platform Turkey Kurucu Bakandr. Ekibimiz, ülkenin PPP aktivitelerine ciddi katk salayan bir kurum durumundadr.

    Proje finansman uygulamamz, projenin hukuki organizasyonu, yeniden yaplandrmada, finansman, refinansman ve proje uygulamasndan doan hukuki ihtilaflar konularnda deneyimlidir. Proje finansman ile ilgili, özel sektöre ve devlete ait kurulularn çeitli altyap projelerinin yapm, birleme ve devralmalar, özelletirmeler ve sair konularda hizmet sunmaktayz. Ekibimiz, bir projenin balangcndan, gelitirilmesi, finansman, uygulamas ve uyumazlklarn çözümüne kadar olan bütün aamalarnda geçmi akademik ve pratik birikimimiz ve tecrübelerimizi sunabilmektedir. Büromuz, sözlemeler, gayrimenkul, borçlar, ticaret, vergi ve sair ilgili hukuki alanlardaki uzmanlar sayesinde ksa zamanda etkili sonuçlar elde edebilmektedir.

 


GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı