1 2 4 5
alma Alanlar
Ticari Szlemeler

    Group Law Firm, uyumazlklarn çözümlenmesi araçlarndan birisi olan sözleme düzenlemeyi “önleyici hukukçuluk” alan olarak yürütmektedir. Dava kaybetmemeyi ilke edinen büromuzun, bu ilkesini gerçekletirmesinin ana nedeni, sözlemelerin düzenlenmesi aamasnda hukukun inceliklerini titizlikle sözlemelerine yanstmasndadr. Avukatlarmz iç ve d ticaret sözlemelerinin hazrlanmasnda önemli ölçüde deneyime ve baarya sahiptirler.

    Group Law Firm, müvekkillerine sözleme müzakerelerinde sürekli danmanlk hizmeti sunarak, müvekkillerinin ticari baarlarnn sürekliliinin salanmasna önemli katklar yapmaktadr. Ayrca ofis, müvekkillerinin haklarn en ciddi ekilde korumak maksadyla müvekkillerinin sözlemelerindeki ve sözlemeler zinciri içindeki “risk açn” kapatarak müvekkillerinin “sfr risk” esas üzerinde çalmalarn salamay amaç edinmitir.

   Müvekkillerimizin yapt, mal almndan irket ana sözlemesine, i sözlemelerinden proje finansmanna, uyumazlklarn sulh yoluyla çözümünden stratejik ortaklklara kadar varan geni bir yelpazede irketin günlük ticari faaliyetlerinde karlat her konuda sözleme çalmalar titizlikle yürütülmektedir.

 


GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı