1 2 4 5
alma Alanlar
irketler Hukuku

  Group Law Firm, gelien ekonomilerdeki klasik sorunlar yanstan, irketler Hukuku gibi önemli sahalarda, geni tabanl bir ticari çalma alanna sahiptir. Büromuz, ticaretin bütün biçimlerinde irketlerin her türlü yapsal ilemlerine ilikin müzakere aamalarnda birçok ulusal ve uluslararas irkete danmanlk hizmeti vermitir. 

    Avukatlarmz, akademik geçmileri ve uygulama tecrübeleri ile  irketler Hukuku alannda; hisse devirleri, birlemeler, irket sorumluluu, ortaklk yaps, irket yönetim yetkileri, sermayenin paylara bölünmesi, yöneticilerin görev ve sorumluluklar, kurumsal yönetim, altn hisse ve aznlk pay sahiplerinin korunmas vs gibi irketler hukukunun her alannda çok geni bir alanda ve çok karmak hukuki meselelere çözüm bulan danmanlk ve dava hizmetlerini çok büyük bir baar ile vermektedir. Ekibimiz Türk Hukuku’nun bugününü uygulamakta ve yarnlarna da yön vermektedir.
 


GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı