1 2 4 5
alma Alanlar
zelletirmeler

    Özelletirme, en çok önem verdiimiz uygulama alanlarmzdan biridir. Büromuz, birleme ve devralmalarn özel bir türü olan özelletirme uygulamalarnda,  yerli ve yabanc irketlere sunduu danmanlk hizmetlerinin ve geçmiindeki derin akademik birikiminin uygulamaya yansmas ile bu alanda titizlikle hizmet sunan bir büro olarak çalmalarn yürütmektedir.

    Bu alandaki hizmetlerimiz, özelletirilecek kuruluun hukuki durumunun tespiti de dâhil olmak üzere, özelletirme sürecinde karlalabilecek tüm hukuki meselelerin hukuki tahlilinin yan sra imzalanacak sözleme ve protokollerin titizlikle incelenmesini de kapsamaktadr. Özelletirme süreci ciddi bir rekabet analizini de birlikte getirdii için büromuzun Rekabet Hukuku konusundaki uzmanl da özelletirme stratejisinin belirlenmesinde büromuzun avantajl yann oluturmaktadr. Özelletirme ileminin hukuki yaps, ticaret hukuku ve irketler hukuku konularnda uzman olan Avukatlarmz özelletirilecek kuruluun hukuki analizini yapmakta, sözleme müzakerelerini yürütmekte ve özelletirme sürecindeki anlamalarn, belgelerin hazrlanmasnda danmanlk hizmeti sunmaktadr. Özelletirme öncesi ve sonras yeniden yaplandrmalar hususunda danmanlk hizmeti sunmak da büromuzun çalma alanlar dahilindedir.

    Özelletirme sürecinde, finansal danmanlk salayan firma ile yakn iliki içinde ve uyumlu bir ekilde çalma yapmamz, meseleye kapsaml bir ekilde yaklaabilmemizi mümkün klmaktadr. Büromuz, uygulamada çok ciddi sorunlara neden olan, özelletirme sonrasnda meydana gelen i hukuku ve istihdam sorunlarn da çalmalar arasna dahil etmitir.

 


GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı