1 2 4 5
alma Alanlar
Fikri Mlkiyet Hukuku

    Fikri Mülkiyet Hukuku, Group Law Firm tarafndan “özel ihtisas alan” olarak çallmaktadr. Bu konudaki çalmalarmz uluslararas ve yerel müvekkillerimiz için önemli kurumsal protföy sunmaktadr. Markalar, patentler, endüstriyel tasarmlar ve, telif haklar gibi ekillerde hukuki rejime kavumu bulunan bulular iletmelerin en önemli varlklardr. dr. Büromuz bu alanda uzmanlam bir kadroya sahiptir ve fikri mülkiyet haklarnn korunmas hususunda müvekkillerimize danmanlk hizmeti vermekte ve taklit/korsan ile mücadele etmektedir.

     Konusunda uzman olan Avukatlarmz ulusal ve uluslararas firmalara ticari markalarn, patentlerini, endüstriyel tasarmlarn, know-how teknolojilerini, ticari srlarn ve telif haklarn nasl koruyacaklar hususlarnda titiz bir danmanlk hizmeti sunmaktadr. Birleme ve devralma da dâhil, fikri mülkiyet haklarnn bir baka irkete devri veya lisans verilmesi veya kullandrlmas hususlarnda ve haksz rekabet hukuku alannda da danmanlk hizmeti sunmaktadr. Büromuz Türk Patent Enstitüsü ve marka, endüstriyel tasarm ve patent hakk ile ilgili dier kurumlardaki ilemlerde temsil; markalar üzerindeki haklarn devri ile dier ayrt edici iaretler hususunda danmanlk, telif haklar ve komu haklar, bulular, bulularn patent ile korunmas, tasarm korumas ve bu husustaki haklarn devri gibi konularda hizmet sunar. Müvekkillerimizin birçou tannm markalardan ve sektörlerinde lider firmalardan olumaktadr. Büromuz avukatlar taklit/korsan ile mücadele konusundaki ciddi teorik ve pratik tecrübesi ile hak sahiplerinin hakknn korunmas ve taklitlerin önlenmesi konusunda baarl sonuçlara imza atmaktadrlar.

 


GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı