1 2 4 5
alma Alanlar
Haksz Rekabet

    Haksz rekabete kar korunma, bir irketin güvenliinin en önemli unsurlarndandr. Avukatlarmz; uzun yllara dayanan tecrübeleriyle, haksz rekabete kar verilen savata iktisadi rekabetin korunmasn düzenleyen haksz rekabet hükümleri ile müvekkillerimizin en yüksek kalitede hizmet almasn salamlardr.

    Haksz rekabet hükümleri iletmelerin, rakiplerinin haksz ticari uygulamalarna kar korunmasn salayan hükümler olmas nedeniyle, iletmenin bu gününü ve yarnn dorudan doruya ilgilendiren bir alan olduu için, büromuzun konusunda uzman olan avukatlar tarafndan bu alandaki davalar titizlikle takip edilmektedir.

    Büromuz, irketlerin haksz rekabet eylemlerine (örnein taklit mallar) kar korunmas için bilirkii görüü hazrlamakta ve markal ürünlerin korunmasn salamaktadr. Büromuz, haksz rekabetin ortaya çk ekillerinin analizlerini yapmakta, hukuki görüler ve raporlar hazrlamakta, müzakereler yürütmekte ve ilgili uyumazlklarda müvekkillerimizi temsil etmektedir.
 


GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı