1 2 4 5
alma Alanlar
Davalar ve Tahkim

    Group Law Firm, ekibinin bilgi birikimi, pratik çözüm üretme yetenei ve i takibindeki titizlii ile bu alan en güçlü çalma alanlarndan biri olarak yürütmektedir. Ofis, sadece “SONUÇ” odakl çalmakta ve her zaman “kazanmay” tek hedef olarak görmektedir. Avukatlarmz, Müvekkillerini ulusal ve uluslararas kurumlar önündeki davalarda temsil etmekte, i ortaklaryla yaplan müzakerelerde müvekkilleri adna müzakere sürecini yönetmektedirler. Dava Avukatl, büromuzun en fazla önem verdii alanlardan birisidir ve Group Law Firm “Her zaman kazananlarn takm” anlayn ilke edinmitir.

    Avukatlarmz uyumazlklar anlama yoluyla çözme, tahkim ve mahkemelerde savunma konusunda bilgi ve deneyim sahibidirler. Dava, mahkemeye intikal etmeden önce, uyumazlk konusu meseleyi mahkeme dnda, uzlama yoluyla çözmek hedeflerimiz arasndadr. Avukatlarmz tüm ilk derece ve üst derece mahkemelerinde, Dantay’da ve Yargtay’da ve ayrca ulusal ve uluslararas tahkim kurullarnda davalara bakmaktadrlar.
 


GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı