1 2 4 5
alma Alanlar
Gayrimenkul Hukuku

    Büromuzun gayrimenkullerden sorumlu ekibi, gayrimenkul alm satm, mülkiyet uyumazlklar, gayrimenkuller ile ilgili yapm sözlemeleri ve idaresi konusunda danmanlk hizmeti sunmaktadr. Ayrca gayrimenkuller ile ilgili davalarda da müvekkillerinin haklarn savunmaktadr.

    Ekibimiz; bir gayrimenkulün hukuki durumuna ilikin (üçüncü kiilerin taleplerinden doan riskler de dâhil olmak üzere) analizlerin hazrlanmas, gayrimenkul ile ilgili sözlemelerin hazrlanmas, müvekkillerinin müzakerelerde temsili ve sözlemelerin yaplmas için gerekli olan anlamalarn ve belgeleri hazrlanmasnda danmanlk hizmeti sunmaktadr.

    Avukatlarmz, proje hazrlanmas, düzenlenmesi ve projelerin yürütülmesi aamalarnda hizmet sunmaktadr (yasal prosedürün hazrlanmas ve proje finansman, yatrm ve ina süreci, ina edilen tesislerin sat ve kiraclarla yaplan müzakereler). Büromuz yabanclarn gayrimenkul edinmesi ya da gayrimenkuller üzerindeki dier haklara sahip olmas için gerekli izinlerin alnmas da dâhil olmak üzere, idari ilemlerin takibatlarn da yürütmektedir.

    Büromuzun inaat yapm/taahhüt sözlemeleri ve bu sözlemelerden doan uyumazlklar konusunda uzman ekibi, Türkiye’nin en önemli ve en büyük inaat projelerinin danmanl ve avukatl konusunda baarl sonuçlar elde etmitir.
 


GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı