1 2 4 5
alma Alanlar
Bankaclk & Finans - Sermaye Piyasalar

    Sermaye piyasalar, bankaclk ve finans uzmanlk alanlarmzdan biridir. Avukatlarmz akademik çalmalar ve pratik tecrübeleri ile Türkiye’de menkul kymetler ticareti için gerekli yasal temelin oluturulmasnda aktif rol alm ve sermaye piyasalarn düzenleyen kurallarn oluumuna katkda bulunmulardr. Özellikle halka açk Anonim irketler ve halka arz konularnda yaptmz çalmalar ile Türk hukukuna açlm salam bulunmaktayz. Büromuz bankalar ve finans kurumlarna ve her türden kredi/finansman sözlemelerinin taraf olan müvekkillerine hizmet sunmak konusunda deneyimlidir.

    Avukatlarmz mali ilemlerin planlanan ekilde yaplandrlmas için uzmanlk bilgisi sunmakta, sermaye gruplar arasnda anlamalara ve nakit akna yönelik dokümanlar hazrlamaktadr. Kredi sözlemeleri ve verilen kredilerin teminat altna alnmasn amaçlayan sözlemeler bata olmak üzere, müvekkilleri için gerekli hukuki belgeleri hazrlamaktadrlar.

    Ekibimiz, uluslararas niteliktekiler dâhil olmak üzere her tür finansal ile ilgili müzakereleri, müvekkillerimiz adna yürütmektedir. Group Law Firm yatrm araçlarnn hukuki görünümleri ve ayrca mali riskler ve mali risk yönetimine ilikin çözümler konusunda danmanlk hizmeti vermektedir.
 


GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı