1 2 4 5
alma Alanlar
Hukuku

    Büromuzun i hukuku meselelerinden sorumlu olan ekibi, müvekkillerimize i hukuku, içi-iveren ilikileri, toplu sözlemeler ve iverenle sendikalar arasndaki ilikilerin gelitirilmesine yönelik hususlarda danmanlk hizmeti vermektedir.

    Bu alanda uzmanlam olan avukatlarmz i akitlerinin, yönetim sözlemeleri taslaklarnn ve rekabet yasa anlamalarn hazrlanmas konusundaki danmanlk hizmetleri ile irketlere önemli faydalar salamaktadr. ten çkarma, kdem ve ihbar tazminat, çalmann düzenlenmesi, maa, fazla mesai, i yeri belge düzeni, toplu sözlemeler ve i yerindeki fonlarnn tanzimi konusunda gerekli bütün hukuki sistemi bütüncül olarak kurmakta ve sürekli danmanlk olarak yürütmektedir. Büromuz Hukukunu, davaya intikal etmeden olay çözen ve sorun çkmasn önleyici tedbir alnmas gerekli bir alan olarak deerlendirmektedir.
 


GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı