1 2 4 5
alma Alanlar
Sigorta / Reasrans

    GROUP LAW OFFICE sigorta departman ekibi, Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren en tannm ve en konusunda en baarl avukatlar arasnda yerlerini almlardr. Yabanc ve yerel sigorta ve reasürans irketlerini, geni bir yelpaze oluturan pek çok hususta temsil etmekteyiz. Avukatlarmz u konular skça incelemektedir:

•    Sigorta irketlerine, izin alma prosedürü srasnda yardmc olmak,
•    Sigorta irketlerine baz özel projelerde ve/ya düzenli danmanlk sunmak,
•    Sigorta poliçelerinin standart biçiminin deerlendirilmesi,
•    Sigorta irketlerinin portföylerinin hukuki statülerinin analizi,
•    Sigorta primlerinin müzakere edilmesi ve teminat altna alnan risklerin gerçeklemesi halinde uzlatrma,
•    Sigorta sektöründeki dier hukuki uyumazlklar.

    Sigorta ve reasürans avukatlarmz; aktüerya ve temsilcilie ilikin uyumazlklar, sözleme yorumlanmas, sat garantisi uygulamalar, sözleme iptali, sigorta ve reasürans sözlemelerinin düzeltilmesi, snrl risk devri, ön sözlemeler, reasürans araclar tarafndan gerçekletirilen kanunsuz  hareket iddialar ve genel sigortaclarn yönetilmesine ilikin çok çeitli meselelerde, rizikoyu reasürans yoluyla devreden sigortaclar ve reansürörleri temsil etmektedir.
 


GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı