1 2 4 5
alma Alanlar
Avrupa Birlii Hukuku

    Büromuz, müvekkillerine, birçok sektöre ilikin olarak Avrupa Topluluu (AT) hukukunun yorumlanmas ve Türk mevzuatnn Topluluk Müktesebat ile uyumlu olarak düzenlenmesine yönelik danmanlk hizmeti sunmaktadr.

    Group Law Firm, Avrupa genelindeki hukuk bürolaryla oluturduu iletiim a sayesinde müvekkillerine, AB pazarlar ve ülkelerine yönelik çözümler salayabilmektedir. AB hukukunda uzmanlaan ekibimiz müvekkilimizin ihtiyac olan konularda, Türk hukukundaki hükümlerin Topluluk Müktesebatyla uyumunun salanmas için gerekli analizleri yapmaktadr. AB hukuku hükümleri ve bu hükümlerin Türk mevzuat üzerindeki etkilerine dair hukuki yorumlar ve analizlerini yapar. Ayrca AB mevzuatnn ve Avrupa Topluluundaki mülkiyet haklarna ilikin kurallarn Türkçe metinlerine yönelik hukuki danmanlk ve deerlendirme de salamakta ve talep edilen dorultuda seçilen AB hukuku düzenlemelerinin sentezini hazrlamaktadr.
 


GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı