1 2 4 5
alma Alanlar
Tamaclk Sektr (Denizcilik - Havaclk ve Demiryolu)

    Group Law Firm, hem ulusal hem de uluslararas müvekkillerine, demiryolu irketlerine, donatanlara, iletmecilere ve müteahhitlere/yapmclara, yöneticilere ve NVOCC’ lere, tamaclara ve gümrükçülere, lojistik hizmet salayclarna (üçüncü ahs konumundaki lojistik operatörleri de dahil olmak üzere) ve kara tamaclarna hizmet vererek tamaclk hukuku alannda Türkiye’de hakim konuma gelmitir. Ekibimiz, kara ve deniz nakliyeden kaynaklanan uyumazlklar, deniz kazalar, navlun mukavelesine ilikin uyumazlklar, gemi inaat uyumazlklar, alm ve satmdan kaynaklanan uyumazlklar da dâhil olmak üzere tamaclkla ilgili dava takiplerinin ve uyumazlk çözümlerinin her alannda deneyim sahibidir.

    Filo devralmalar ve varla dayal finansman, düzenleyici vergilendirme ve sigorta sorumluluu meselelerindeki özel uzmanlmzla; büyük çaptaki uluslararas tamacla ve her alandan ticari iletmeye yönelik danmanlk hizmeti sunmaktayz. Group Law Firm, nakil vastalarnn finansman ve ilgili konularda önemli deneyimlere sahiptir. Türkiye’nin en büyük denizcilik ve demiryolu irketine, ve ayrca sektördeki dier iletmelere de, filosunun kurulmas ve finanse edilmesi srasnda danmanlk hizmeti sunmu ve davalarda temsil etmi bulunmaktayz.

 


GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı