1 2 4 5
alma Alanlar
Telekomnikasyon & IT

    Büromuz, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri faaliyetlerinin düzenlenmesine ilikin hukuki meselelerde Türk hukukunun ve T&IT piyasasnn yönlendirilmesinde en üst düzeyde uzmanlam bir ekibe sahiptir. Group Law Firm Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon uygulamas; sanayiye ve tüketicilere iletiim, yaynclk ve elektronik ticaret hizmetleri salamakta olan müvekkilleri etkileyen hukuki ve teknik meselelerin yaknsanmasn salamaktadr.

    Uzmanlarmz IT sektörü ile balants olan pek çok konuda hizmet sunmaktadr. Bilgisayar sistemlerinin uygulanmas, lisans anlamalarnn hazrlanmas program güncelleme sözlemeleri gibi pek çok konuda hizmet sunmaktadr. Bu anlamalardan ibirlii anlamalar gibi bilgi teknolojileri sektörü için tipik olan çok sayda analamann müzakere edilmesi ve harici bilgi teknolojileri hizmetlerine yönelik anlamalar (d kaynak kullanm) da dâhil olmak üzere; uzmanlarmz, bilgi teknolojileriyle ilgili birçok meseleye ilikin en üst düzeyde hukuki hizmet sunmaktadr.

    Büromuz, Patent, marka, telif haklar, medya ve bilgisayar hizmetlerine ilikin hukuki meseleler ile telekomünikasyon ve bilgi teknolojilerine ilikin davalar da baar ile yürütmektedir. Uygulamamz; fikri mülkiyet haklarnn teknoloji, bilgi, spektrum vs üzerinde tatbikini, düzenlenmesini, korunmasn ve uluslararas ticarette fikri mülkiyet haklar üzerine odaklanmaktadr.

   Group Law Firm, Odakland bu meselelere uygun olarak; iletiimin, yayncln ve ticaretin günümüz toplumundaki hzla deien niteliini yanstmakta olan pek çok yasama faaliyetine, davaya ve irket sözlemesine taraf olarak katlmaktadr.
 


GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı