1 2 4 5
Yaynlarmz
Kitaplar

I. YABANCI DLDE KTAPLAR

 1. Vertical Restraints In Ec Competition Law, stanbul 2000, 125 + VI pages.
 2. PPP Law / PPP Hukuku, London-stanbul 2008, 170 Pages.
 3. Legal Framework of PPP Projects in Turkey, (Book in the Pipeline).

 

II. TÜRKÇE KTAPLAR

 1. Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim irketlerde Genel Kurul Kararlarnn ptali, stanbul 1989, Yüksek Lisans Tezi.
 2. Anonim irketlerde nfisah, Konya 1993, Yüksek Lisans Tezi.
 3. Borç Ödemeden Aciz Belgesi, stanbul 1994, Yüksek Lisans Tezi.
 4. Anonim Ortaklkta Yeni Pay Alma Hakk, Beta Yaynevi, stanbul 1996.
 5. Türk Ekonomi Kanunlar, Mimoza Yaynevi, Konya 1999.
 6. Avrupa Birliinin irketler Hukukuna likin Yaynlanm Konsey Yönergeleri, AÜ AT Aratrma ve Uygulama Merkezi Yayn, Erzurum 2000.
 7. Özel Emeklilik ve Türkiye çin Çözüm Önerileri, TÜGAD Ekonomi Ödülleri Türkiye Üçüncülüü, stanbul 2000.
 8. Yangn Sigortasnda Riziko, Ankara 2001
 9. Medeni Usul ve cra flas Hukukunda Noter Senetleri, Ankara 2001.
 10. Tebligat Hukuku Bilgisi, Ankara 2002, 124 sayfa.
 11. flas Tasfiyesinde Alacakllar Toplanmas, Ankara 2002.
 12. Fikri Hukuk Bakmndan nternet Ortamnda Müzik Sunumu, Ankara 2003.
 13. Anonim Ortaklkta Pay Sahipleri Açsndan Eit lem lkesi, Ankara 2004.
 14. Uygulamal Fikri Mülkiyet Hukuku Mevzuat, Cilt:I, stanbul 2005. (1631 + XVI Sayfa, Yargtay Hakimi Ali ORHAN ve Av. Dr. Cahit SULUK ile birlikte).
 15. Organize Sanayi Bölgeleri Rehberi, stanbul 2005, 262 Sayfa.
 16. Türkiye’de Özelletirme ve Yargsal Sorunlar, stanbul 2009, 523 Pages.
 17. PPP Projelerinin Hukuki Rejimi, stanbul 2009, 638 Pages.
 18. PPP Projelerinin Hukuki Rejimi, stanbul 2012, 557 Pages.
 19. Avrupa Birlii PPP Hukuku Temel Metinler (Book in the Pipe Line).
 20. Yeni Borçlar Kanunu’nun Getirdikleri, (Book in the Pipe Line– Müterek Yayn).
 21. Yeni Ticaret Kanununa Göre irketler Hukuku, (Book in the Pipe Line – Müterek Yayn).

GroupLaw © 2012 All Rights Reserved
 Kullanım Şartları ı  Hakkımızda ı  İletişim ı