1 2 4 5
Publications
Books

I. BOOKS IN FOREIGN LANGUAGES

 1. Vertical Restraints In Ec Competition Law, İstanbul 2000, 125 + VI pages.
 2. PPP Law / PPP Hukuku, London-İstanbul 2008, 170 Pages.
 3. Legal Framework of PPP Projects in Turkey, (Book in the Pipeline).

 

II. BOOKS IN TURKISH

 1. Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali, İstanbul 1989, Yüksek Lisans Tezi.
 2. Anonim Şirketlerde İnfisah, Konya 1993, Yüksek Lisans Tezi.
 3. Borç Ödemeden Aciz Belgesi, İstanbul 1994, Yüksek Lisans Tezi.
 4. Anonim Ortaklıkta Yeni Pay Alma Hakkı, Beta Yayınevi, İstanbul 1996.
 5. Türk Ekonomi Kanunları, Mimoza Yayınevi, Konya 1999.
 6. Avrupa Birliğinin Şirketler Hukukuna İlişkin Yayınlanmış Konsey Yönergeleri, AÜ AT Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, Erzurum 2000.
 7. Özel Emeklilik ve Türkiye İçin Çözüm Önerileri, TÜGİAD Ekonomi Ödülleri Türkiye Üçüncülüğü, İstanbul 2000.
 8. Yangın Sigortasında Riziko, Ankara 2001
 9. Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Noter Senetleri, Ankara 2001.
 10. Tebligat Hukuku Bilgisi, Ankara 2002, 124 sayfa.
 11. İflas Tasfiyesinde Alacaklılar Toplanması, Ankara 2002.
 12. Fikri Hukuk Bakımından İnternet Ortamında Müzik Sunumu, Ankara 2003.
 13. Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Açısından Eşit İşlem İlkesi, Ankara 2004.
 14. Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku Mevzuatı, Cilt:I, İstanbul 2005. (1631 + XVI Sayfa, Yargıtay Hakimi Ali ORHAN ve Av. Dr. Cahit SULUK ile birlikte).
 15. Organize Sanayi Bölgeleri Rehberi, İstanbul 2005, 262 Sayfa.
 16. Türkiye’de Özelleştirme ve Yargısal Sorunlar, İstanbul 2009, 523 Pages.
 17. PPP Projelerinin Hukuki Rejimi, İstanbul 2009, 638 Pages.
 18. PPP Projelerinin Hukuki Rejimi, İstanbul 2012, 557 Pages.
 19. Avrupa Birliği PPP Hukuku Temel Metinler (Book in the Pipe Line).
 20. Yeni Borçlar Kanunu’nun Getirdikleri, (Book in the Pipe Line– Müşterek Yayın).
 21. Yeni Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukuku, (Book in the Pipe Line – Müşterek Yayın).

 


GroupLaw © 2011 All Rights Reserved
 Privacy Policy ı  About Us ı  Contact ı